Zilveren Toeter voor Sergio D’Alessandro

13-01-2018 09:23 - Ingezonden door Redactie

Tijdens het prinsenbal van De Toeters werd er niet alleen afscheid genomen van onze Prinselijke hoogheden van het vorig carnavalsseizoen maar ook werd Sergio D’Alessandro bedankt voor zijn bewezen diensten als voorzitter van c.v. De Toeters. In de aanloop naar dit seizoen droeg hij de voorzittershamer over aan Marcel van Gils waarbij hij (en Joan) aangaven wel bij de raad te willen blijven. Tijdens het prinsenbal werd hij en Joan natuurlijk naar het podium gehaald en werden ze bedankt voor de vele jaren, werkzaamheden, activiteiten die ze samen bij de Toeters uitvoerden. Natuurlijk werd er stilgestaan bij de periode (12 jaar) dat Sergio voorzitter was van c.v. De Toeters. In minder en goede tijden was hij het toch die samen met het bestuur altijd vooruit zijn blijven kijken en gekomen zijn waar De Toeters nu zijn…. een bloeiende vereniging met in totaliteit meer dan 20 steken en aanhang. Voor die bewezen diensten werd Sergio beloond met de “Zilveren Toeter.” Een onderscheiding die eenmaal per seizoen wordt uitgereikt. Sergio, bedankt voor alle werkzaamheden de afgelopen jaren. Je speldde deze onderscheiding al een aantal jaren bij iemand anders op. Dit jaar werd hij jou opgespeld en je hebt hem meer dan verdiend, proficiat! We hopen jou en Joan nog lang binnen De Toeters actief te zien!