Zorgadviesraad Cranendonck- werkgroep Jeugd

14-03-2018 11:00 - Ingezonden door Redactie

De Zorgadviesraad Cranendonck adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeesters en wethouders op het gebied van sociaal beleid, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn. De raad brengt advies uit op drie terreinen, te weten: ‘Wet Maatschappelijke ondersteuning’, ‘Werk en inkomen’ en ‘Jeugdzorg’.

De zorgadviesraad bestaat uit een tiental vrijwilligers die vanuit hun (voormalige)vakkennis betrokken zijn bij een of meerdere van de drie terreinen. Momenteel bestaat de werkgroep Jeugd uit drie personen, te weten: Wimke Houthuijzen, Angelina Peters en Elsa Dinjens. Graag stellen zij zich aan u voor.

Wimke: is 71 jaar, woont in Budel Dorplein, is gepensioneerd en heeft vijf kleinkinderen in de leeftijd van 16 tot 9 jaar. Zij is actief in het dorpsplatform van Budel Dorplein, de WMO-commissie in Budel Dorplein en is gastvrouw in de huiskamer 't Dörpelke ook in Budel Dorplein.
Angelina: is 53 jaar, woont in Maarheeze en vangt sinds 5 jaar pleegkinderen op. Ze heeft een pleegkind dat 1 weekend in de maand komt en een kind dat definitief bij hen woont. Ze heeft ook verschillende crisispleegkinderen opgevangen. Daarnaast is ze lid van de pleegouderraad en het landelijk overleg pleegouderraden.
Elsa: is 48 jaar en woont in Soerendonk. Zij is sinds 15 jaar werkzaam in de jeugdzorg als pedagogisch medewerker. Ze heeft ervaring met kinderen en gezinnen waar het opvoeden niet vanzelf gaat, en waar specialistische hulp, al dan niet binnen een vrijwillig kader, nodig is zodat kinderen zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen.    

De werkgroep Jeugd heeft regelmatig overleg met de beleidsmedewerkers jeugd van de gemeente Cranendonck.  Zo blijven zij op de hoogte van wat er georganiseerd en ontwikkelt wordt binnen de gemeente op dit gebied, en kunnen zij meedenken en adviseren. Dit wordt door beide partijen als zinvol ervaren. De inzet is dat de zorgadviesraad vanaf het begin betrokken wordt zodat nieuw beleid zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk. Het idee is dat hierdoor de jeugd in Cranendonck zoveel mogelijk de hulp krijgt die nodig en helpend is. De leden van de werkgroep Jeugd leveren hier graag een bijdrage aan. Heeft u vragen aan hen of over de zorgadviesraad dan kunt u mailen naar: secretariaat@zorgadviesraadcranendonck.nl

Foto V.l.n.r: Elsa, Wimke, Angelina