De ramp van Hamont op film

22-07-2018 13:12 - Ingezonden door Redactie

Heb je al eens gegoogeld naar “de ramp van Hamont”? Je staat versteld over de informatie die je over deze treinramp uit 1918, nu 100 jaar geleden, kan vinden. Opvallend is ook het enorme aantal doden, al dan niet correct, dat vermeld wordt in de verschillende bronnen. De internationale samenwerking van heemkringen uit onze grensregio, verbonden in de organisatie De Groote Oorlog rond de Kluis, behandelt ook dat onderwerp in de afsluitende tentoonstelling in die Achelse Kluis. Dit jaar kan je er tot en met 28 oktober een bezoek brengen op zater- en zondagen van 12 tot 16 uur.
In het filmzaaltje wordt trouwens ook de speciaal voor deze gelegenheid opgenomen film over de ramp van Hamont vertoond. De rode draad in het verhaal zijn de interviews die tussen 1993 en 2009 afgenomen werden bij de toen bejaarde en intussen overleden Hamontenaren Jef Mertens en Harrie Vaesen. In de film worden hun vertellingen nagespeeld door Harrie Beks.
Jan Mas uit Aarschot, een kleinzoon van de toenmalige stationschef van Hamont, vond op zijn zolder interessante handgeschreven nota’s van zijn grootvader met betrekking tot de ramp. Hij onderzocht wat er met de 20 ton kruit van het poederfabriek van Kaulille gebeurde die in het begin van de oorlog op het station verborgen werd. Voor de opmaak van het scenario van de film gebruikte men ook de correspondentie uit 1976 van mevrouw Op ’t Root, wiens man op het moment van de ramp op het station van Hamont aanwezig was. Na de dood van haar man ging die mevrouw op zoek naar andere getuigen en ontving ze van een aantal Nederlandse oud-soldaten de verhalen over hun helse reddingswerken. Samen met een aantal interviews van mensen die de vertellingen van hun ouders meekregen kon deze massa informatie verwerkt worden in een kortfilm van 30 minuten. De verhaallijn werd door de Hamonter cineast Ronny Buteneers omgezet in een scenario dat één maand later resulteerde in een verbluffende film die nu te zien is op de tentoonstelling.
Het is niet alleen de film die je zeker gezien moet hebben. De gehele afsluitende tentoonstelling over het laatste jaar van die ellendige oorlog 1914-1918 is waarheidsgetrouw samengesteld door de werkgroep en prachtig in beeld gebracht door Mark Palmans.
Inkom: slechts 2 euro per persoon, film inbegrepen.
Jan Mas doet zijn relaas over de ramp voor cameraman en filmmaker Ronny Buteneers