Goederenvervoer over spoorlijn Hamont – Budel – Weert

13-01-2018 11:00 - Ingezonden door Redactie

Vanaf maandag 8 januari rijden er op het spoor tussen Hamont, Budel en Weert goe­derentreinen. Het gaat om ongeveer tien treinen per week, verdeeld over de ochten­den en avonden. Het spoor tussen Hamont, Budel en Weert mag sinds 2013 gebruikt worden. De afge­lopen jaren is daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Die situatie verandert nu. Een goe­derenvervoerder heeft een verzoek ingediend om op dit traject te mogen rijden. Spoorbe­heerder ProRail heeft dat verzoek goedge­keurd omdat het spoor tussen Budel en Weert deel uitmaakt van het hoofdspoornet in Ne­derland. Om de veiligheid te waarborgen, neemt de vervoerder veiligheidsmaatregelen in acht. Zo zal de trein niet harder dan 40 kilometer per uur rijden. Om weggebruikers aan de nieuwe situatie te laten wennen, heeft de machinist in de eerste week bijzondere aandacht voor de overwegen. Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via www.prorail.nl/contact of 0800-776 72 45.