Infomoment RUP Damsheide

14-06-2018 15:01 - Ingezonden door Redactie

De omgeving van buurthuis Damsheide zal de komende jaren herontwikkeld worden naar een nieuwe sport- en ontmoetingssite. Een eerste ontwerp van dit plan zal worden toegelicht op vrijdag 15 juni om 18 uur.
Damsheide kent sinds jaar en dag een sterke buurtwerking die kan bogen op de inzet van vele vrijwilligers. Het gemeentebestuur wil deze dynamiek ook voor de toekomst alle kansen geven.
In het budget van 2018 voorzag het gemeentebestuur een budget van € 20 000 om een masterplan uit te tekenen voor een sport- én ontmoetingssite op Damsheide, die in de toekomst beide los van mekaar hun thuis vinden op het terrein. Het doel is om een eigentijdse ontmoetingsplek te creëren met een nieuw buurthuis, omgeven door een permanent toegankelijk buurtpleintje en voorzien van voldoende parkeermogelijkheden. Ook voor hockeyclub Phoenix willen we bijkomende mogelijkheden creëren voor de uitbouw van de steeds groeiende club. Op de sportsite kan dan een bijkomend kunstgrashockeyterrein worden aangelegd met een eigen bijhorende infrastructuur.
Tegelijkertijd wil de gemeente in overleg met de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest een verkeersveilige oplossing uitwerken voor het kruispunt Hamonterweg-Holenweg.

Infomoment op 15 juni
Iedereen is welkom op een infomoment over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Damsheide op vrijdag 15 juni om 18 uur in buurthuis Damsheide (Holenweg). Inschrijven is niet nodig.