WICO kan DNA-project verderzetten

14-06-2018 15:00 - Ingezonden door Redactie

Met het zogenaamde DNA-project bereidt scholengemeenschap WICO de modernisering van het secundair onderwijs voor op een fundamentele vernieuwing. Dit moet uiteindelijk leiden tot een herstructurering van het Sint-Hubertuscollege tot een eerstegraadsschool en van de overige WICO-campussen tot domeinscholen. De invoering vindt plaats op 1 september 2019. Tegen dit besluit is door een groep van ongeveer 30 ouders klacht neergelegd bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur die vervolgens de klacht gegrond verklaard heeft. De ouders hadden inderdaad te weinig informatie gekregen over deze plannen. De consultaties van de schoolraden heeft vervolgens na 7 februari plaatsgevonden, de dag waarop het besluit genomen was. De Commissie Zorgvuldig Bestuur erkent dit aldus Bart Kerkhofs (coördinerend directeur) en Mieke Molemans (directeur DNA-project) en vraagt dat het schoolbestuur, zoals gepland, in het licht van de standpunten van de schoolraden haar beslissing in heroverweging neemt. Een en ander werd toegelicht tijdens een persconferentie vorige dinsdag 12 juni. Derhalve zal WICO in dit project verder blijven inzetten op overleg en dialoog. Er zal een bijzondere raad van bestuur worden bijeengeroepen die de reacties en bedenkingen van de schoolraden mee zal moeten nemen in de heroverweging van het besluit. Bart Kerkhofs geeft toe dat er in het begin volgens de letters van de wet een fout is gemaakt maar men heeft er alles aan gedaan om deze daarna recht te zetten. Bart Kerkhofs: “In ons enthousiasme zijn we misschien te snel gegaan.” Vijf van de zes schoolraden zijn reeds akkoord gegaan met de plannen. Van het Sint-Hubertuscollege is de beslissing nog niet bekend. De Commissie Zorgvuldig bestuur die toeziet op het correcte bestuur bij onderwijsinstellingen stelt dat dit DNA-project niet moet worden vernietigd of teruggedraaid. Er wordt ook geen sanctie opgelegd. Bart Kerkhofs: “Het spreekt voor zich dat wij met dit project zowel het belang van de leerlingen als hun ouders voor ogen hebben. Op korte termijn kunnen de veranderingen voor sommigen praktische problemen betekenen. We zijn er echter van overtuigd dat het DNA-project op termijn de schoolloopbaan van de kinderen ten goede zal komen.”
Op de foto: Mieke Molemans en Bart Kerkhofs