Beste inwoner van de gemeente Cranendonck

Op donderdag 7 februari 2019 heeft er in het Eindhovens Dagblad een artikel gestaan over het aantal woninginbraken in Brabant in 2018, waarbij Cranendonck helaas bovenaan de lijst staat. Het aantal inbraken is in onze gemeente de afgelopen jaren toegenomen van 36 in 2017 naar 101 in 2018. 

Ik heb als uw burgemeester en als verantwoordelijk portefeuillehouder voor de openbare orde en veiligheid, regelmatig contact met de politie. Ook over deze inbraakcijfers ben ik recent geïnformeerd. De politie geeft aan dat er geen indicatie is dat asielzoekers uit veilige landen van het AZC hierbij betrokken zijn. Zij geeft aan intensief te zoeken naar de herkomst van de daders en heeft daarbij een specifieke groep op het oog. 

Ik heb de politie gevraagd de komende periode in Cranendonck extra te surveilleren. Naast de verhoogde waakzaamheid van de politie, roep ik u allemaal op om alert te zijn. Vertrouwt u een situatie niet, neem contact op met de politie en bel 0900 – 8844 of 112 (spoed).

Met vriendelijke groet, 
Roland van Kessel, burgemeester