58e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

15 december 2017 11:54Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Het leven is als een neus, je moet eruit halen wat er in zit.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
’T lève is as un neus, ge moet ‘r ôethoale wà-ter inzit.
Maar ook: Ut léven is as un neus, ge moeter oethâlen wá er in zit.
MAARHEEZE:
Ut lèève is as un neus, ge moet eruut haale wa errin zit.
BUDEL:
T lève is as n neus, ge moet eroet hoalen wa dae ter in zit.
BUDEL-SCHOOT:
Ut leave is as un neus, gi moet eroet haole wa erin zit.
WEERT:
Ut leave is  zoe wej un naas, gae motj dur oet haale waat dur in zitj.
HAMONT:
’t Lèève is liek’n neus, ge moet’er’oewt hoale wa’t’erin zit.

ACHEL:
Het lèven is geliek een neus,ge moet erroewt hoalen wa terrin zit.
NEERPELT:
T’ léve is as een neus, ge moet er oet howelen wa er in zit.
Maar ook: Het lèven is geliek ’n neus, ge moet er oewt hoalen wa det er een zit.
GEEL:
’t leive is as een neus, ge mut er uet hoale waterin zit.
EINDHOUT:
Het leive is gelek aa neus , ge mut erowat hale wa er in zit .
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Je waardeert pas wat je hebt, tot je het mist, zoals toiletpapier.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber