63e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

18 januari 2018 15:24Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Je moet eerst groot worden en dan groot praten.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Ge moet örst groët wore en dan groët proate.
Maar ook: Ge moât urst groeët woren  , en dan groeët proâten.
MAARHEEZE:
Ge moet urst gröt woore en dan gröt praete.
BUDEL:
Ge moet urst groeët wère en dan groeët proaten.
BUDEL-SCHOOT:
Gi moet urst groeet were en dan gruts praote.
BUDEL-DORPLEIN:
Gi moet urst unne groewte jongen wèere vurdè ge un groewte moel mugt hebbe.
WEERT:
Gae motj ieerst groeet waere en dan pas groeet kalle.

HAMONT:
Gi moet urst groêwet weire en dân gruts proawete.
ACHEL:
Ge moet urst groët weiren en dan pas groët proaten.
NEERPELT:
Ge moet urst groewet wère en daan groewet proweten.
Maar ook: Gè moet èarst groeët wèaren en daan groeët proaten.
GEEL:
Ge mut iejest groewet wuenne en dan groewet proate.
EINDHOUT:
Ge mut eest groewet weurre en dan groewet klappe.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Iedere scheidsrechter fluit goed, alleen niet altijd op het goede moment.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber