60e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

28 december 2017 11:49Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Als je niet blij bent met wat je hebt, wees dan blij met wat je allemaal gelukkig niet hebt.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
As ge ni blej bent mej wa ge hèt, bent dan blej mej wa ge gelukkig ní hèt!
Maar ook: As ge  neet bli”j bent mij wa ge het ,wees dan bli”j mij wa ge allemol gelukkig neet het.
MAARHEEZE:
As ge ni blij bent mè wagge het, ben dan maer blij mè wagge allemoal gelukkig ni het.
BUDEL:
As ge nè/ni vrieëd/blej ziet mej wa ge hèt, ziet dan mae blej mej wa ge gelukkig ammel nè/ni hèt.
BUDEL-SCHOOT:
As gi ne blej ziet me wa gi haet, ziet dan Mar blej me wa gi ne haet !
WEERT:
As dejje neet bleej zeetj met waaje hetj, zeetj dan bleej met waaje allemoal gelûkkig neet hetj.

HAMONT:
As gi nè contèènt ziet mè’wa gi hèt, ziet dân blij mè’wa gi allemoal nè hèt.
ACHEL:
As ge nie blij ziet mè wa ge hét,ziet dan blij mè wa ge allmoal gelukkig nie hét.
NEERPELT:
As ge nie blèj ziet me wa ge hed, ziet daan blèj mè wa ge allemowel gelukkig nie hed.
Maar ook: As ge nie blij ziet mè wa ge hèd, ziet daan blij mè wa ge allemoal gelukkig nie hèd.
GEEL:
As ge ni conteent ze mi wa ge het, ze dan conteent mi wa ge gelukkig ollemoal ni het.
EINDHOUT:
As ge nie blei zei mee wa da ge nie hed , zei dan blei mee wa gei vanalles gelukkig nie hed .
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Ik ben niet klein, ze hadden gewoon minder nodig om mij fantastisch te maken.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber