117e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

11 april 2019 15:45Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect. Stuur een e-mail naar info@zurrik.com Vorige week was de zin: Van werken is inderdaad nog nooit iemand doodgegaan, maar van niks doen ook niet!
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Van werreke is óch nog nuit nimmut doëdgegoan, mer van niks doën toch óch ni! Em ook: Van werken is immers nog naoit iemmus doeët gegaon , mer van niks doeën og neet.
MAARHEEZE:  Van werke is inderdaad nog nuit iemes gestörve, mèr van niks doon och ni!
BUDEL:  Van werrike is zeker nog nujt iemut doeëd gegoan.. mer van nix doeën og nie
BUDEL-DORPLEIN: Van werken is inderdaad nog nuijt iemes doeud  gegoan, mèr van niks doewn och nè!
HAMONT:  Van wèrike is feitelek nog nui-jt iemet doewetgegoan, mèr van niks doewn och nè.

ACHEL: Van’t wèrken isser inderdaad nog noeiwt iemet doodgegoan,mér vant niksdoeng og nie.
NEERPELT: Van werke is inderdowed nog noujet iemed doodgegoan, mer van niks doen oeg nie. Maar ook: Van wèrreken is inderdaad  nog noewejt iemet doewed gegoan, mer van niks doewn och nie.
OVERPELT: Van wérke is echt woâr nog noeit niemmet gestorve, mèr van lamzakken oech nie!
EINDHOUT: Van weirke is inderdowad  nog noewed iemand doowed gegoan , mo van niks te doen ok nie.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Niets is onmogelijk? Heb je al ooit geprobeerd om appelmoes aan de tafel vast te nieten?
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber