64e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

25 januari 2018 15:30Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Iedere scheidsrechter fluit goed, alleen niet altijd op het goede moment.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Iedere scheidsrèchter flöt goe, alliën ni altied opt goei memeent.
Maar ook: Elke scheidsrechter flût goe, allien neet altiet op de juste tiet.
MAARHEEZE:
Elke scheids fluit goe, alliën ni altied op ut juuste moment.
BUDEL:
Elleke scheidsrechter flut goe, alliën ni altied op ut goei momeent.
BUDEL-SCHOOT:
Elleke scheidsrechter flut goe, allieen ne altied op ut goei memeent
BUDEL-DORPLEIN:
Ieder scheidsrechter flut goe, allien nè altied op’t juuste oegenblik.
WEERT:
Eedere scheidsrechterr fluitj  good, allein neet op ut gooie momênt.
HAMONT:
Iedere scheidsrechter flèut goewd, alliejen nè altiejd op’t goei momînt.
Maar ook: Elleken arbieter flèut goewd, alliejen nè altiejd op’t goei momînt.

ACHEL:
Elleken arbiter flût goe,alléén nie altied opt goei moment.
NEERPELT:
Elke scheidsrechter flut goe, allien nie altiet op het goei moment.
Maar ook: Elleken ambieter fluit goed, aliën nie aaltied op het goei momènt.
GEEL:
Elleken arbitter fleut goe, allieën ni alta op ’t goei momeent.
EINDHOUT:
Elke arbitter fleut goe , alleen nie altei op de juste taat.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Ik ben niet lui, maar extreem gemotiveerd om niets te doen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber