100e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

07 december 2018 10:10Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Zo gauw als we in de auto zitten wil ik eigenlijk alweer naar huis.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Zoegâuw as we in de wage zitte wil ich eigeluk awèr noa hôes. Of: Zo gaaw as we in de waoge zitten, wil eeg eigeluk alwêr no hoes.
MAARHEEZE:  Zu gaaw as wi in de auto zitte, wil ich eigelijk alwir noa huus.
BUDEL:  Zoe gauw as we in de wâge zitten wil ich eigeluk alwèr noa hoes.
BUDEL-SCHOOT: Zoe gaw as wille in dun auto zitte wil eech eigeluk al wer nû hoes.
BUDEL-DORPLEIN:As wi goe en wel in d’n auto zitten wil ich eigenluk alwèr noa hoês.
WEERT:  Zoe gow as vae in de waage zitte wil ich eigeluk alweer noa hoees.
HAMONT:  Zoe gaaw-we innen otto zitte wil-ich alwèr no hoêws.

ACHEL: Zoe gaaw as wéllie in den otto zitten wil ig eigelek awwér noa hoews.

NEERPELT: Zoe gaaw as wallie in den otto zitten wil ig eigelik alwèr no hous. Plus: Zoe gaaw as we in den otto zitten wil ich eigelijk aalwèr no hoews.
OVERPELT: Zoe gaaw aswe in den otto zitte willich êgl?k alwèr na hoe-es.
GEEL: Vanaf da we in den otto zitte, wil’ek ageleuk al terug nor hoäs.
EINDHOUT: Zowe gaa as welle in den otto zitte wille kik agelaak al wéeer terug na howas.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Ik heb je al zeker 100 keer gezegd dat we dat hier op die manier niet zeggen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber