104e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

10 januari 2019 15:58Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:
Het was te ruiken, te horen en te voelen en toch zweeg iedereen erover.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Ut was te ruuke, te huure en te veule en toch heel ‘r iederiën ziene mônd over. Ook: Het was te ruuken ,te huuren en te veulen en dô  zigt niemant iets van.
MAARHEEZE:  Ut was te ruuke, te huure en te vuule en toch zeij niemend wa.
BUDEL:  Ut was te ruuken, te huuren en te vuulen en toch woor er ni over geproat.
BUDEL-SCHOOT: Ut was te ruuke, te huure en te vuule en toch zee niemut ur iets over.
BUDEL-DORPLEIN: Gi kost het ruuken, huuren en vuulen en toch ziij ‘r niemet iets van.
WEERT:  Ut waas te ruuke, te te huure en te veule mer toch zag dur neemes wat van.
HAMONT:  ’t Was te ruujke, te huure en te vuulle en toch zweeg iederiejn terover. En ook: ’t was te ruuj – ken, te huu – e -ren en te vuul-len  , me’r toch hiel alleman ziene moond er over touw.

ACHEL: Twar te ruuiken,te huren en te vülen en toch zweeg iedereen terover. Plus: Et was te ruuke,te huure en te vulle en toch zweeg alleman er over.
NEERPELT: Het waar te ruuke, te huure en te vuule en toch zweeg iederiejen erover. Ook: Het waar te ruuken, te hujeren en te vuelen en toch zweeg iederieën èr-over.
OVERPELT: Twas te ruuke, te hure en te vuule en toch zeejer niemed wa van.
GEEL: ’t was te rieke, te huëre en te vule en toch zweeg iederieën derover.
EINDHOUT: Da was te rieke ,te hoewere en te vuule en toch zwegt alleman hie over.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Wanneer het bijna carnaval is begint ons bloed in confetti te veranderen.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber