106e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

24 januari 2019 15:39Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Voordat je ineens stopt, moet je kijken of je volgers hier op voorbereid zijn.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Vurdègge inens ophawt, moede kieke of ow vollegers hie kloar vur zien. En ook: Veurda ge inêns stopt moete kieken of dê de naokomers hie op veurbereid  zien.
MAARHEEZE:  Vurda ge inens stopt, moede kieke of auw volgers hie op veurbereid zien.
BUDEL:  Vurdae gi zoemer inens stopt, Moeje kiekuh of ouw vollegers hie kloar vur zien.
BUDEL-DORPLEIN: Vurdè gi inèns stil gut stoan, moeie ierst kieken of die achter ooch het in de goate hebben.
WEERT:  Veurdejje in eine kieer stoptj, mojje kieke of eur volgers heej op veurbereidtj zeen.
HAMONT:  Vur dè g’ in  iejne kier stopt moede toch kiej ken  of die achter og koomen wèl doo op veurbereid zieën. Of: Vur-dè gi in-ins stopt, moedde kie-jke of dè die achter och zie-jn der èrreg in hemmen.
NEERPELT: Vurdè ge iniens stopt, moede kieken of dè diegene die volgen hei op vuurbereid zien. Maar ook: Vurdè ge iniens stopt, moede gè kieken of dè ow vollegers hei op veurbreid zien.
OVERPELT: Vur dè ge iniens stopt, moedde kiêke of die och volge wel meij kunne. Of: As ge’iniene kier stopt, moede oech zie.n dè degéne die achter óch zien dè oech kunne.
GEEL: Veu da ge in iënekiër stopt, mutte ga zien of da ei vollegers d’er wel op verzien zen.
EINDHOUT: Veu da ge ineens ga stoppe , mutte eist zien of da ei volgers hie oep veurberaad zen.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Als er geen stoel voor jou bij is, sta je waarschijnlijk op het menu.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber