107e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

31 januari 2019 14:00Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]

Vorige week was de zin:
Als er geen stoel voor jou bij is, sta je waarschijnlijk op het menu.

We kregen deze keer volgende inzendingen:
KAMPEN (Overijssel): As d’r gene stoele veur oe bi’j stiet, stoa’j wöörskijnlijk op ‘t menu.
SOERENDONK: Asser genne stoel vur uch bi-j is, stödde warschienluk op de koart. En ook: As er genne stool veur oog bei is , studde  waarschiendeluk al op de kaart.
MAARHEEZE:  As ur genne stoel vur ooch bij is, stoade warschienluk op de kaart.
BUDEL:  As er genne stoel vur ooch bie is, huurde grotte kans bie ut ète.
BUDEL-SCHOOT: As ur genne stoël vur ooch bie stit zulke wael opgeâte weere
BUDEL-DORPLEIN: As er genne stoewl vur ooch bie is, stodde waarschienlijk oppe koart.
WEERT:  As dur geine stool vur uch beej is dan stoaje waarschieenluk op ut menu.
HAMONT:  As-ser gènne stoewl vur och bij is, studde warschienlik opt menu.

ACHEL: As er génne stoel vur og bij is,stoadde warschienlèk opt menu.
NEERPELT: As er genne stoel vur og bij is, stodde hiel warschienliek op de menu. Of: As er gènne stoewl vur og bij is, studde gè misschien op’t menu.
OVERPELT: As ter ginne stoe:l vur och bij is, daan stödde worschienlek oppet menü. Of: Asser ginne stoe.el vurrooch bij.jis, studde misschien wèl opde kaart.
GEEL: As er genne stoel vuer ei bij is, stoade woarschaanlek op de menu.
EINDHOUT: As ge er geine stoel veur aa ba is , dan stade woarschaanlaak op de spaas kowaart.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Daar lust onze hond geen brood van en die lust toch eigenlijk alles.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber