108e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

07 februari 2019 15:38Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Daar lust onze hond geen brood van en die lust toch eigenlijk alles.
We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Doa leust ózzen hônd gen broëd van en die leust bekand alles. Of: Dao leust oonze hoond gen broêd van en hêj leust toch eigeluk alles.

BUDEL:  Doa leust ozzen hoond gen broeëd van en dien vret toch eigeluk alles.

BUDEL-SCHOOT: Dao leust ozzen hoond gèn broëd van en dien leust eigeluk alles.

BUDEL-DORPLEIN: Doa lust ozze’n hond gèn broed van en dien vrèt gewoenlijk alles wa gi hem veur zet.

WEERT:  Doa lõsj ooze hond gein broeed van en dae lõsj eigeluk alles.

HAMONT:  Doo leuzt ozzen hoond ge’ broowed van en dien leuzt tog gewo’nliek aal. Of: Do leuzt ozzen’hoond gè broewed vân en dien’leuzt eigelek âl.

ACHEL: Doa lùst ozzen hònd gè broewet vàn en djien lust toch eigelik alles.

NEERPELT: Do lust ozze hond gè broewed van en dien lust toch eigelijk alles. Ook: Dow lust ouwezen hoond gè broewet van en diejen lust toch eigelijk alles.

OVERPELT: Dò lust ùzze nhóónd gi broe:d van en tog ètdie èglijk ael waggem gèft.

GEEL: Doa lust ozzen hoond gen broewed van, en die lust ageleuk toch alta alles.

EINDHOUT: Dowa fret ozze hoond gen brood van en dieje fret agelaak alles.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Als je goed luistert hoor je de zee ruisen in deze schelp.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber