111e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

28 februari 2019 15:30Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Ik heb thuis drie honden, twee tamme kraaien, vier duiven en een Vlaamse gaai gehad.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Ich heb tôes drej heun, twieje tam krèje, veer dôeve en unne merrekuf gehad. Plus: Eeg heb thoes drei huun, twieé tamme kréjen ,veer doeven  en unne merkruf gehad.
MAARHEEZE:  Ich heb thuus drei hun, twiei tam kraje, vir doeve en unne vlaamse gaai gehad. Maar ook: Ich heb thuus dreij heun, twieë tamme kraaie, veer doeve en un Vlaamse gaai gehad.
BUDEL:  Eeg hem thoes drej heun, twieje tam kréjje, veer doeven en unne mearrekuf gehad.
BUDEL-SCHOOT: Eech heb toës drej heun, twiëe tam kauwe, veer dieven unne Vlaamse gaai gehad.
BUDEL-DORPLEIN: Ich heb thoes drei heûn, twieë tam kraaij, veer doeve en unne Vlaamse gaai gehad.
WEERT:  Ich heb thoees drej hundj, twiee taam krejje, veer doeeve en unne Vlaamse gaai gehadj.
HAMONT:  Ich hèm thoews drei hunn, twieje tam krèèje, viejer doe’ven en unne mèrrek’uf gehad.

ACHEL: Ig hem toews drei hon,twee tam krâejen,vier doeven en ne bonte melder gehad.
NEERPELT: Ig hem toes drie hon, twieje tam krèjen, vier douven en ne Vlamse gaai gat. En: Ich hem thoews drei hon, twieëje tam krèje, viejer doewven en ‘nne bonte melder gehad.
OVERPELT: Ich hem toe.s drei hon (hun), twie.e tam krejje, vier doeve en ne Vlamse gój gehad. Tevens: Ich hem toês drij hun, twieje tam kräje, vier doêve en ne bonte mèrel gehad.
GEEL: Ik hemme kik thoas dra hoonde, twieë tam kroaë, vier doave en iëne Vlamse goa gehad.
EINDHOUT: Ik hem thowas drei honne, tweeje tamme kroawen, vier duiwave, en ne vloamse gaai gehad.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Aardbeien met slagroom kregen we toen we jong waren altijd bij oom Willem.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber