112e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

08 maart 2019 11:54Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Aardbeien met slagroom kregen we toen we jong waren altijd bij oom Willem.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Aarbeie mè slagroom krege we toen we klein ware altied bie ómme Wellum. Maar ook: Aarbeien méj slagroom kregen we toen we klen waren béj oeme Wilm.
MAARHEEZE:  Aardbeije mè slagroom krege wi toen we jong waare altied bij ome Willem.
BUDEL:  Aarbeien mej slagroeëm krege we toen we joonk wâre altied bie oeëme Wellum.
BUDEL-SCHOOT: Toen willie nog joonk warre krege willie bie omme Wellum altied aardbeie mej slagroom.
BUDEL-DORPLEIN: Aardbeien mè slagroom kregen we vruuger altied van oeme Willem.
WEERT:  Aerdbeere met slagroom kreege vae toen vae joonk waare altieed beej ome Wullem.
HAMONT:  Eirdbeëre mei-j slaachroëm krigge we altiejd toen we joonk warre bè Wullem-oewm.

ACHEL: Eierbeeren mèi slagroewem kriggen weillie tun we joonk warren altiéd bij nonke Willem.
NEERPELT: Eijerberen mè slagroem kregen wallie toen wallie jonk waren altied bij nonke Willem. Of: Eierbere mèj slagroewem krigge wèllie tuen we joonk waren aaltiejd bij nonke Willem.
OVERPELT: Tún we joongk ware krege we bèj nónke willy altied eierberen mê slagroe’em. Of: Èèrbeere mé slagroeëm (slagroeëm, beston dè tün aal wél?) krege we tün we joonk warre aaltiêt bij nonke Wullem.
GEEL: Jetbeeze mi slagroeëm krege welle toen we joenk woare alta ba noenkel Willem.
EINDHOUT: Jeirbeze mee slagroom da krege welle toen welle nog joeng weire bij ozze nonkel Willem.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Ga je met de auto naar Antwerpen, dan kun je ‘t beste in Hamont of Neerpelt opstappen.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber