114e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

22 maart 2019 10:43Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Wist je dat een goudvis maar enkele seconden kan onthouden?
We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Wisde dè un goudveeske mer eenkel seconde kan onthawwe? Of: Witte  gi da unne goudvis mer efkes un paar telle kan onthouwe?
MAARHEEZE:  Wisde da un goudvis maer un par seconde kan onthawe?
BUDEL:  Weesde dae unne goudvis mer un poar tellen kan onthouwe.
BUDEL-SCHOOT: Wisde gi da unne goudvis maer eenkel seconde kan onthawwe ?
BUDEL-DORPLEIN: Wisde gi dè unne goudvis mer een paar oegenblikken kan onthouwe”? of: Wisde gi dè . . . . . . . wa wou ich nou zegge?, ich wiet ut nemmer.
HAMONT:  Wisde gé dè ‘ne gouwdvis mèr inkele seconne kan onthauwe?

ACHEL: Wide gé dè ne goudvis mér ê poar seconnen kan onthaawen?
NEERPELT: Wisde gè dè unne goudvis mèr è paar seconden kan onthaauwe? En ook: Wisde gè dè enne goudvis mar enige seconden kan onthawen?
OVERPELT: Wisde gè denne goudvis mèr e poar sekonne kan onthaawe ? Maar ook: Wisde gé dè ne goudvis mèr e poar sekonde kan onthaawe?
EINDHOUT: Wiste gaa da ne gaadvis mo eu pauwer telle kan onthaave.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Toen wij jong waren was het normaal om een krat bier en pakjes sigaretten te halen.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber