115e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

28 maart 2019 15:23Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Toen wij jong waren was het normaal om een krat bier en pakjes sigaretten te halen.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Toen willie joonk ware wast hel gewoon um ’n bekske beer en pekskes sigrette te hoale. Of: Toen we joonk woaren was ut gewoon um un kisje beer en pâkske sigretten te hôalen.
MAARHEEZE:  Toen wi jong waare wast normaal um un krat beer en pakskes sigarette te haale.
BUDEL:  Toen willie nog joonk wàre, wast mer hieël gewoeën um unne bak bier en pekskes siggurretten te hoale.
BUDEL-SCHOOT: Toen willie joonk warre was ut hieël gewoon um unne bak bier en pakskes sigrette te haole.
BUDEL-DORPLEIN: Toen wi nog joonk ware was’t hiel normaal dé we een kretje bier en sigretten  gingen hoale.
HAMONT:  Toen wellie joonk warre was’t normoal om e bèkske bier en pèkskes siegrette te gun hoale. En ook: Toen   wellie nog joonk woaren waar het hielj gewoe-en de’ ge uh bekske bier en wa pekskes segretten gingt hoalen.

ACHEL: Tûn we joonk warren was’t normoal um ne bak bier en pèkskes segretten te hoalen.
NEERPELT: Toen wallie jonk waaren was het hiejel normowel om enne bak bier en pekskes sigretten goan te howelen. En: Tuun wèllie joonk ware waas het normoal um ‘nne bak bier en pekskes sègrètten te hoalen.
OVERPELT: Tun weillie joonk war?, wast n?rmoal as w? n? bak bier en peksk?s siegrett? h?ld?.
EINDHOUT: Toen welle nog joeng ware dan was het normaal om ne bak bier en pakskes sigarette te goan hale.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Hoe drink jij je chocolademelk het liefste? Warm of koud?
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber