57e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

07 december 2017 15:38Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Stoppen met roken is helemaal niet moeilijk! Ik heb het wel honderd keer gedaan.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Stoppe mè roëke is hellemól ni moeiluk! Ich heb ’t wel hónderd kerre gedoan.
Maar ook: Oetschijen mij roeëken is hellemol neet moeilijk eeg heb het wel hoondert kier gedaön.
GASTEL:
Ophouwen mej roekèn is hellemaol ni moellijk  ich heb ut  wel honderd kier gedaon .
MAARHEEZE:
Ophauwe mè rooke is hillemoal ni moeilijk! Ich heb ut wel honderd kir gedoan.
BUDEL:
Stoppe/ophouwe/oetscheie mej roeëken is niks ni moeilik/zwoar! Ig hèm ut wel honderd kèrre gedoan.
BUDEL-SCHOOT:
Stoppe mej roeke is hellemaol ne moeiluk, eech heb ut wael 100 kieer gedaon.
BUDEL-DORPLEIN:
Ophouwe met roêwke is hiellemoal ni moeilijk! Ich heb dè al dik genog gedoan.
WEERT:
Stoppe met rouke is hieelemoal neet meuilijk! Ich bin al zeeker hongerd kieer gestoptj.
HAMONT:
Stoppe mèj roeweke is hiêlemoal nè moeielek. Ich’hem ’t wèl honderd kiejere gedoan.

ACHEL:
Stoppen méi roéweken is helemoal nie moeilik!Ig hem’t al honderd kier gedoan.
NEERPELT:
Stoppe mé roeweken is hielegaans nie moejelijk ! Ig hem het wel honderd kier gedoan.
Maar ook: Stoppe mèj roeweken is hiëlemoal nie moeilijk ! Ich hemmet wel honderd kiëre gedoan.
GEEL:
Stoppe mi smoeëre is hiëlemoal ni muïelijk! Ik hemmet wel hoonderd kiëre gedoan.
EINDHOUT:
Stoppe mee smore is nie zo sumpel , ik hem het al hoonderd kere geprobeerd.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Het leven is als een neus, je moet eruit halen wat er in zit.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber