61e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

04 januari 2018 15:00Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Ik ben niet klein, ze hadden gewoon minder nodig om mij fantastisch te maken.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Ik ben ni klein, ze hân gewoon nie zoeveul noëdig um mich geweldig te make.
Maar ook: Eeg ben klein, ze hemmen gewôan minder noedig um meeg geweldig te maken.
MAARHEEZE:
Ich ben ni klèn, ze hadde gewoon minder nuddig um mich fantastisch te maake.
BUDEL:
Ig bin genne klenne, ze hân gewoeën ni zoe veul noeëdig um meeg geweldig te mâke.
WEERT:
Ich bin neet klèin, ze haaje gewoeen wèiniger noeedig um mich gewèldjig te maake.
HAMONT:
Ich bin nè klèn; ze hawwe gewoën minder noewedig om mich fantastisch te mâke.

ACHEL:
Ig bèn nie klèn,ze hawwen gewoon wa minder noedig um mig fantastis te maken.
NEERPELT:
Ich bèn nie klèèn, ze hawwe gewoën minder noëdig um mich fantastisch te maken.
Maar ook: Ig bin nie klein, ze hawwe gewoen minder om mig fantastisch te make.
GEEL:
Ik zen ni klein, ze hadde gewoeïen minder noewedeg om mij fantastisch te moaken.
EINDHOUT:
Ik zen nie klaan , mo ze hemme gewoan eu bikke minder noedig om maa fantastisch te moaken .
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Een koude wc bril is balen, maar een warme wc bril is gewoon eng.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber