62e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

12 januari 2018 10:48Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Een koude wc bril is balen, maar een warme wc bril is gewoon eng.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Unne kâuwe wc-bril is vervèlend, mer unne wèrrume wc-bril is gewoon ni te doën.
Maar ook: Unnne Kaâwe huuskesbril es boâle, mer unne waerme huuskesbril es gewôan neet te hemmen..
MAARHEEZE:
Un kaawe wc-bril is baale, mar unne wèrme is gewoon eng.
BUDEL:
Unne kouwe wc bril is moj kloeëte, maar van unne werme verschiede gewoeën.
BUDEL-SCHOOT:
Unne kawwe wc-bril is ne fijn, Mar unne waerme is gewoon akkeluk.
BUDEL-DORPLEIN:
Unne kouwe wecee bril is niks, mèr unne wèrme is um bang van te wèere.
HAMONT:
Unne kauwe huuskesbrîl is kloëtes, mèr ne wèrme brîl is gewoên oareg.

ACHEL:
Ne kaawen huuskesbril is nie fijn,mér ne werremen huuskesbril is gewoên kloëweterij.
NEERPELT:
Enne kauwe wc deksel is mér niks, mér enne werme wc deksel is oeg niks.
Maar ook: Ne kaawe hüskesbreel is balen, mèr ne werme hüskesbreel is gewoeën èng.
EINDHOUT:
Ne kaave bril vant gemak  is om iets van te kraage  , mo ne werme bril vant gemak is veu schrik van te hemme.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Je moet eerst groot worden en dan groot praten.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber