66e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

08 februari 2018 15:32Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Ik denk altijd goed na voordat ik stoms zeg.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Ich deenk altied goe noa vurdè ich iets stóms zeg!
Maar ook: Eeg dink altiet goe nô vuurda eeg wa loomps zeg.
BUDEL:
Ig deenk altied tegoei noa, vurdae ig wa stoms zeg.
BUDEL-DORPLEIN:
Ich deenk altied urst goed noa ier ich wa onnuuzels zeg.
WEERT:
Ich deenk altieed good noa veurdet ich wat stoms zêk.
HAMONT:
Ich dînk altiejd goewd noa vur’dè ich wa loomps zèg.
Maar ook: Ich dînk altiejd goewd noa vur’dè ich wa stoms zèg.

ACHEL:
Ig dink altiëd goe noa vurdé ig wa stoms zèg.
NEERPELT:
Ig dink altied goe noa vurdé ig wa stoms zeg.
Maar ook: Ich deenk aaltied goed no veurdè ich wa stoms zeg.
GEEL:
Ik deenk altaa teguj noa ieër da kik wa stoems zeg.
EINDHOUT:
Ik peis altei goe noa veu dak kik wa stooms zeg.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Je kunt het laten, je kunt het doen, maar je kunt het ook laten doen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber