69e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

02 maart 2018 13:4869e Wa zegde doa? Doa zegde wa!
Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Waar was degene mee bezig die ontdekte dat je melk uit een koe kon halen?
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Wo was ie mej bezig, die ‘r âchter kwâmp degge roëme oet un kóe kóst hoale?
Maar ook: Wô was die mei bezig die ontdekte da ge roemen oet un koe kunt kriegen.
MAARHEEZE:
Woa was d’n dieje mi bezig die ontdekte da ge melk uut un koei kon haale.
BUDEL:
Wo was den dieje mej bezig dien gewoar woor dae gi mellik oet un koe kost hoale?
BUDEL-SCHOOT:
Woa was dien mej bezig toen ie oet voond dae gi melluk oet un koe kost haole ?
BUDEL-DORPLEIN:
Wa bezielde dien die ‘r achterkwamp dè gi un koe kunt melleke?
WEERT:
Woe waas degene  dae ontdekdje dejje melluk oet un kow kosj hale mej  doondje?

HAMONT:  
Bo was dien mèj beezig dien gewoar wòrd dè’ge mèllik oewt’un koe kost hoale?

ACHEL:
Boewe war djien méi bezig djien oewtgevonnen hit dè ge méllek oewt een koe kont hoalen?
NEERPELT:
Boe waar diejen mé bezig dé diejen ontdekte da ge mélek oet een koe kost hoalen?
Maar ook: Boewe waas diejen mèj bezig diejen ontdekde dè ge mellek oet een koe kondt hoalen ?
GEEL:
Woae was diëgene mi bezig dieje ontdekte da ge mellek  uet een koe kon hoale?
EINDHOUT:
Woa was dieé mee bezig  , dieé hé ondekt da ge meilk oat een koei kunt hoalen .

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, alleen de een roeit en de ander vangt vis.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber