70e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

15 maart 2018 14:17Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
We zitten allemaal in het zelfde schuitje, alleen de een roeit en de ander vangt vis.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Willie zitte allemól int zèllufde schuutje, alliën d’n enne roeit en d’n ândere veest. Maar ook: Wu vôare allemul in het zellufde boâtje ,allien de enne roeijt en den aanderen  vangt vis.

MAARHEEZE: Wi zitte allemoal in ’t zelfde schuitje, alliën d’n enne roeit en d’n andere vist.

BUDEL: Wej zitten allemoal int zelfde schuutje, allieën den enne rooeit en den anderen vingt vis.

BUDEL-SCHOOT: We zitte allemaol in ut zaelfde botje, allieen dun enne roeit en dun andere vangt unne vis.

BUDEL-DORPLEIN: We zitte allemoal in’t zelfde boatje, tis allien dè d’n enne roeit en d’n andere vist.
WEERT: Vae zitte allemol in ut zelfdje schûutje, allein dun eine roeitj en dun angere vingtj vês.

HAMONT:  We zitte allemaol in’t zellefde schuutje, alliejen den iëne roejt en den ândere vingt vîs.

NEERPELT: We zitten allemoal in hetzelfde schuutje, alliejen den iene roeit en den andere vangt vis.
Maar ook: Wallie zitten allemoal  in ’t zelfde schuitje, allien de iene roeit en den andere vangt vis.

GEEL: We zitten ollemoal in ’t zelfde beutje, allieën den ieëne rujt en den aandere vangt vis.

EINDHOUT: Welle zitten allemoal in’t zelfde beutje , alleen den ene die roeit en den aandere vangt dié vis .

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Het is zonde als je iets kunt wat een ander je niet gunt.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber