74e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

05 april 2018 15:37Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Op dinsdag ga ik meestal in de voormiddag vissen in een grote vijver vlakbij Bocholt.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Deenzes goj ich mestal vurresmiddes visse in unne grótte vijver in de burt van Bóngut. Maar ook: Op deenzig goi eeg mestentiet in de veurmiddig vissen in unne grutte viever vlak bie Bochelt.
MAARHEEZE: Dinsdags guij ich mèstal in de vurmiddig visse in un grötte viever vlakbej Bochelt.
BUDEL: Stinzigs goj ig de meste tied vanne svurresmiddegs visse in unne grotte vijver vlakbie Boenget
BUDEL-SCHOOT: Op dinssig goi eech mestieds in de vurremiddig visse in unne grôtte vijver bie Bochult.
BUDEL-DORPLEIN: Ich goj gewonlijk op dinzig vurremiddig vissen in unnen groewte vijver bie Bonget.
HAMONT: Op diejzig goj ich mètstâl inne vurmiddeg visse in unne grutte viejver bè Bonget.

ACHEL: Op diezig goi ig méstâl in de vurmiddeg vissen in ne groewete vijver in de burt van Bonget.
NEERPELT: Op dinsig goi ig gewoenlijk in de veurmiddig visse in ne groewete vijver kort bij Boeget. Maar ook: op dinzig guij ich mistal in de veurmiddig vissen in ènne groewète vijver kort bij Boeget.
GEEL: Op desdag goanne kik miëstal in de veurmiddag visse in ne groate vaiver vlakbai Bocholt.
EINDHOUT: Op ne desdag gane kik veu de noen visse in ne grote vaaver just ba Bochelt.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
De lekkerste zult werd gemaakt door een slager in Borkel en Schaft.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber