81eWa zegde doa? Doa zegde wa!

24 mei 2018 15:33Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Zullen we samen een hapje gaan eten morgen bij dat nieuwe tentje op de markt?
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Zulle willie same wa gón ète mörrege bie dè ni-j tèntje op de merrut? Maar ook: Zulle we soamen un hapke gon êtten murgen bej da nej taentje op  de mert.
MAARHEEZE:  Zalle we same un hépke gaon éte murge bij dé neei tentje op de mert? Maar ook:  Zulle we saame un hèpke goan ète mörge bij da neije tentje op de mèrt?
BUDEL:   As we murge es same een stukske goan ête bie dae nej tentje oppe merrut.
BUDEL-SCHOOT: Zulle willie murrege wa gaon aete bie da nej taentje op de marrut ?
BUDEL-DORPLEIN:  Gojje murrege mej wa eate bie die nij zaak oppe merret?
HAMONT:  Zouwe-we sâme wa goan èète meurrige in diej nei-j tènt oppe mèrret.

ACHEL: Goadde murgen mei-j iet eten bij dè neij tentje op de mèrt?
NEERPELT: Zulle wallie allemoal bijien iet gon èten murge bij dè nouw tenteke op de mert.
OVERPELT: Zouw?weillie m?rg?nie wa g?n èt?in dè nouw dingk op d?mèrt?
GEEL: Zulle we merrege soame iet goan ete in da nief zoakske op de met?
EINDHOUT: Zulle welle gelaak wa goan ete merge in da nief kreumke op de met?
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Als de wind uit het noorden komt, hou dan de hond maar binnen!

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber