82e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

31 mei 2018 11:31Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Als de wind uit het noorden komt, hou dan de hond maar binnen!
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: As de ween doet ’t noorde kumt, hawt dan d’n hônd mer binne!Maar ook: As de wind oet ut noorden kumt, hawt dan dun  hoond mer thoes.
BUDEL:  As de weend oet ut noorden waait/kumt, houde dn hoond mer binne!
BUDEL-SCHOOT: As de weend oet ut noorde kumpt moeje owwe hoond Mar binne hawwe.
BUDEL-DORPLEIN: As de weend oet het noorden kumt, houd dan ouwen hoond mèr binnen!
HAMONT:  As de wînt oewt-et noorde keumt, had’daan den hoond mèr binne.

ACHEL: As de wind oewtet noorden keumt,had dan den hond mér binnen.
NEERPELT: As de wind oet t’noorden kumt , had dan den hoond mer binne.
OVERPELT: As de weend van Nèrpèlt kòmt dan hat den hóónd mè binne. Maar ook: As de weend van den Hollander kòmt dan hat den hòònd mè binne.
GEEL: As de weend eut ‘t noeërde komt, heift dan den hoond moa binne.
EINDHOUT: As het waait van oaat het noorde , haad dan den hoond mo binne.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Vroeger zat hier een timmerman die mooie eethoeken maakte.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber