86e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

28 juni 2018 14:29Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
We hebben de geit aan een touw in de tuin staan.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Willie hemme de geit èn d’n tuur in d’n hoof stoan.Maar ook: Wu hemmen de geit an un touw in den hoof staon.
BUDEL: We hemme de geit oan un touw in dun hoof stoan.
BUDEL-DORPLEIN: De geit stit oan een tuur in d’n hoof.
HAMONT:  We hemme de geit oan-e ziejl in den hoof stoan. Maar ook: We hemme de geit oan de tuier in den hoof stoan.

ACHEL: We hemmen de geit oan een koord in den hoof stoan. Maar ook: De geit stèt op den tuur.
NEERPELT: Wallie hemmen de geit on een koord in den hoof stowen. Maar ook: Wèllie hemmen de geit owen een koord in den hoof stoan. En ook: Wemmen de geit aon een koord in den hoof staon.
OVERPELT: W’hemme de geit oan den tuur geleed in den hoof.
GEEL: Wellen hemme de gaat on een koeërd in den hof stoan.
EINDHOUT: Welle hemme een gaat oan een zeeél in den hof stoan.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

Dit is de laatste Wa zegde doa? Doa zegde wa! voor de vakantie. Vanaf 6 september gaan we weer verder! Tot dan!

Powered by Blog Grabber