87eWa zegde doa? Doa zegde wa!

07 september 2018 09:48Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
De vakantie zit er weer op dus gaan we er weer volop tegenaan.
We zijn blij dat we weer hier zijn. Oost West Thuis Best.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Willie zien blej dè we wer hie zien. Òst, Wèst, Zurrik, bèst!, maar ook Willie zien bli ‘j da we wer thoes zien in Oost West Zurrik of thuus in Marris best.
MAARHEEZE: Willie zien  bleei dé willie wér thuus zien. Tis nergus béter. Oost West,  thuus ut best, maar ook, Wi zien blij da we wir thuus zien. Oost west, Mares best.
BUDEL: Wej zien blej dae we wer hie zien. Oost West Buul Bèst
BUDEL-SCHOOT: Willie zien blej da we wer toës zien, oost west Schoët best!
WEERT:  Vae zeen bleej det vea weer heej zeen, Oeest,West, Wieert best.
HAMONT:  Wellie zien blij dè we wèr hiej zien. Ust, Wéést, Hamet bèst.

ACHEL: We zien blij dè wijllie wèr hiej zieng.Oost,West,Achel,Bést.
NEERPELT: Wallie zien blij dè wallie wèr hei zien. Oost – West Nèrpelt Best.
OVERPELT: Wèllie zien blèj dè we wèr trug zien. Oest, wèst, in Pèlt bèst.
GEEL: Welle zen bla da we wië hiete zen. Oeëst, West, Geil best.
EINDHOUT: Welle zen blaa da welle wee hie zen, owest, weist, Einderd beist.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
De vakantie zit er weer op, dus als we gaan fietsen is het naar het werk.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber