88e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

14 september 2018 11:54Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
De vakantie zit er weer op, dus als we gaan fietsen is het naar het werk.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: De vekânsie zit er wer op, dus as we gón fiets eist noa’t wèrruk,Maar ook: De vakansie zit er wer op, dus as we gôn fietse is da nôr ut werk.
BUDEL:  De vekansie zit ur wer op, dus as we goan fietsen ist noa ut wèrrik.
BUDEL-SCHOOT:Ut is wèr afgeloeëpe mej de vekansie, dus as ur gefietst wurt ist nu ut waeruk.
BUDEL-DORPLEIN:  De vekansie is wer vurbie, dus as we gun fietse is ut nò de zeenk. Maar ook: De verkantie is wèr aafgeloëpe, dus as we met de fiets weg goan is’t noa het werrek. Plus: De verkantie is wèr aafgeloëpe, dus as we met de fiets weg goan is’t noa het febriek.
WEERT:   De verkansie zitj dur weer, dus as vae goan fietse dan is ut noa ut wêrruk
HAMONT:  De vekansie zit er wèral op, dus as we goan fietse … is ’t noa ’t wèrrek.

ACHEL: De verkansie is wér vurbij,dus as we goan fietsen ist noa het werk hènnen.
NEERPELT: De vèkantie zit er wèr op, dus as we goan fietsen ist no ’t werrek. Maar ook: De vakantie is gedowen, dus as wallie gon fietsen ist no twerk
OVERPELT: De v’kansie is wèr gedoan, dus as we g?n fietse is’et na’t wèèrk.
GEEL: De vakaanse zit er wiër op, dus as we nij mi de velo gon rain is het noa ’t werk.
EINDHOUT: De vakaanse zit er weeral oep, as welle nei mee de velo goan reien is’t noa os weirk.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Dat schilderij met die huilende jongen heb ik vaker gezien.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber