90e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

28 september 2018 14:12Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
De weduwe vroeg me of ik een kopje koffie kwam drinken.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: De weeuwvrouw vroog of ich un kumke koffie kwaamp dreenke.Maar ook: De weduwe vreugt of eeg un kumke koffie koom dreenken.
BUDEL: De weduwvrouw/weduwe vroog of ich n kumpke koffie kwaam dreenken.
WEERT:   De weduwvrouw vroog mich of ich un teske koffie kwaam dreenke.
ACHEL: Die weef vroeg mig of ig een zjat koffie kwam drinken.
NEERPELT: De weef vroeg mig of ig èn sjat koffie kwam drinke. Maar ook: De weef vroeg mich of ich è zjetje koffie kwam drinken.
OVERPELT: De weef vrogde mich of ich ?zjatteke kóffie kwaam drinke.
GEEL: De weef vroeg on ma of da kik een sjat koffe kwam drinke.
EINDHOUT: Die weef vruug on ma of dak gen sjat koffe ba heur kwaam drinke.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Er is hier geen station en er is ook nooit een trein voorbij gekomen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber