91eWa zegde doa? Doa zegde wa!

05 oktober 2018 14:44Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Er is hier geen station en er is ook nooit een trein voorbij gekomen.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: D’r is hie gen stoasie en ‘r is och nuit genne trein vurbi-j gekome.Maar ook: Hie is gen Station en er is oog nuijt enne trein neffen gekomen.
MAARHEEZE:  Hiej is gin station en ur is nog nuit unne trein vurbij gekoome.
BUDEL: Dr is hie genne stoatie en er is og nujt genne trein langs gekome.
BUDEL-SCHOOT: Dao is hie gèn staotie en ur is och nog nuit unne trein vurbie gekome.
BUDEL-DORPLEIN: D’r is hie gèn statie en d’r is hie och nuijt unnen trein vurbie gekomen.
WEERT:Doa is heej geine staassie en dur is auch nog noeets unne trein vurbeej gekoome
HAMONT:  Do is hiej gènstoasie en’ner is och nui-jt unne trein vurbei gekoome.

ACHEL: Doa’s hie gén stoasie en hie is og nog noeit nen trein langsgekomen.
NEERPELT: Ur is hej gin stoasie en Ur is oeg nog nooijt nun trein vurbij gekome. Maar ook: Do is hèj gén stowesie en do is og nouwet enne trein langs gekome. Plus: Er is hei gèn stoatie en er is oech noewejt ène trein vurbij gekomen.
OVERPELT: Do’s hej gin stòcie en d’s oech noejt ’n trein langs gekomen.
GEEL: Deur is hiete gen stoase en der is ok noewet genne traan veurba gekome.
EINDHOUT: Hie is gen stasie en ok nog noowet genne traan verbaa gekome.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Die vrouw was ooit het mooiste meisje van het dorp, maar dat is verleden tijd.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber