93e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

19 oktober 2018 11:57Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Als ik drie keer nies wordt het dan mooi weer?

We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: As ich drèj kerre niest wurret dan moi weer?Maar ook: As eeg drëj kier niest wurt ut dan schön wêr?
MAARHEEZE:  As ich drei kir niez, kriege wi dan moi weer?
BUDEL:  As ig drej kerre nies, wurrut dan sgon wèr?
BUDEL-DORPLEIN: As ich nou drei kier hatchie zeg, wurt het dan goei weèr?
WEERT:  As ich drej kieer mot neeste, weurdj ut dan schoeen wear?
HAMONT:  As’ich drei-j kiëre niest, wèrt’et dân scho’wèèr?

ACHEL: As ig drei kieren niest,weiret dan schôn weijer?
NEERPELT: As ich drei kiere niest weurd ’t daan schoën weer ?” Maar ook: As ig drei kier niest, géget  daan schoewn weer wèren?
OVERPELT: As ich drèj kier ha-tjie, weurret daan schgoë wéér ?
EINDHOUT: As ze kik draa kere mut nieze , weunt het dan schoewen weéer?
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Wie denkt er nou aan schaatsen op dit moment?

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber