94e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

26 oktober 2018 09:57Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Wie denkt er nou aan schaatsen op dit moment?
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Wie deenkt ‘r nów èn schátse op dit momeent?Maar ook: Wie deenkt er nôw an  schatsen op dees ogenblik ?
MAARHEEZE:  Wie dinkt ur nou an schaetse op dit moment?
BUDEL: Wie deenkt ur now oan schaetse op ditte mommeent?
BUDEL-DORPLEIN: Wie dinkt ‘r  nou oan schatsen op dit oegenblik?
WEERT: Weem deenktj  dur now op ut momment aan schaatsen?
HAMONT:  Wie dînkt-er aon schaetse op dit mumînt.

ACHEL: Wie dinkter nou oan schâtsen  op di memènt mè di weir.
NEERPELT: Wie deenkter nou oan schetsen op di momènt ? Maar ook: Wie dinkt er nou oan schetsen op di moment.
OVERPELT: Wie dinkter nòw oin schétse op di momèènt?
GEEL: Wie deenkt ter nei on schetse op dees momeent?
EINDHOUT: Wie deinkt dowa nei an om te gon schetse op dees momeint.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
En toch denk ik dat ik had gewonnen als ik geen lekke band had gekregen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber