95e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

08 november 2018 15:33Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
En toch denk ik dat ik had gewonnen als ik geen lekke band had gekregen.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: En toch deenk ich dè ich hâuw gewonne as ich genne kupodde bând hâuw gekrege. Maar ook: En toch dink eeg da eeg hâw kunnen winnen as eeg genne kapotte baand hâw gehad.
MAARHEEZE:  En toch dink ich da ich had gewonne as ich gin lekke band haij gekreege.
BUDEL:  En toch deenk ig dae ig zeker gewonnen haw as ig genne kapotte band gehad haw.
BUDEL-SCHOOT: Toch deenk eech da eech haw gewonne as eech genne kepotte band haw gekrege.
BUDEL-DORPLEIN: En toch deenk ich dè ich houw gewonnen as miene band nè  kepot/plat was gegoan.
WEERT: Tog deenk ich det ich gewonne haaj as ich geine kapotte band haaj gehad.
ACHEL: En toch dink ig dè ig haw gewonnen as ig génne platten tuup haw gehad.
NEERPELT: En toch dink ig dè ig haw gewonne as ig genne kapotte band haw gekrege.
OVERPELT: En tog dinkich dè’k gewònne haaw as ich ginne kapotte baand haaw gekrége, maar ook: Toch dink ich dè ich gewonnen haaw as ich ginne platte baand gehad haaw. .
GEEL: En toch deenk ik da kik zo gewonnen hemme asek genne platten baand had gekrege.
EINDHOUT: En toch paaze kik dak kik had gewonne as ze kik gene kapotte tuub had gehad.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Balkenbrij, zult, doorgebakken spek en koude schotel waren grootmoeders specialiteiten.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber