97e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

15 november 2018 15:55Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Op vakantie kom ik eigenlijk altijd wel mensen tegen die lijken op onze buurman.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Op vekánsie koom ich altied wel meense tege die stoalen op ózze burman. Maar ook: Mêj mien vakansie koom eeg eigeluk altiet iemus tegen die liekt op oonze  burman.
MAARHEEZE:  Op vakansie koom ich eigelijk altied wel minse tege die op ozze buurman lieke.
BUDEL:  Op vukkansie kom ich eigeluk altied wel meense tegen die wa weg hemme van ozze burman.
BUDEL-SCHOOT: Op vekansie kom eech eigeluk altied wael meense tege die op ozze burman lieeke.
BUDEL-DORPLEIN: Op verkantie kom ich eigelijk altied wel meensen tegen die spreèkend lieken op ozze burman.
HAMONT:  Op vekansie kôm ich eigelek altiejd wel mînse teege die op ozze burman trèkke.

ACHEL: Op vèkantie koom ig eigelik altiëd wel minsen tegen die op ozze burman trekken.
NEERPELT: Op vekantie koom ich eigelijk aaltied wel miense tege die op ozze burmaan trekke. Maar ook: Op vakantie koom ig eigelijk altied miense tege die trekke op ozze burmaan.
OVERPELT: Op vakansie koomich êgl?k dik miense tege die op ?.ze burmaan trekke.
GEEL: Oep vakaanse koomek ageleuk alta meense tege die oep oezze gebuur trekke.
EINDHOUT: Oep vakaanse kome kik aagelaak altaa weil meinse tege die trekke op ozze gebuur.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
We hebben geen idee waar die vrouw vandaan komt, maar ze is niet te verstaan.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber