98e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

23 november 2018 14:14Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
We hebben geen idee waar die vrouw vandaan komt, maar ze is niet te verstaan.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: We hemme gen idee wo die vrouw vandèn kumt, mer ze is ni te verstoan. Maar ook: Wu hemmen gen vermoeden wor da vrommis vanaaf kumt, maer ze is ni te verstôn.
MAARHEEZE:  Wi wete ni wùh die vrouw vandaen kumt, mar ze is ni te verstoan.
BUDEL-SCHOOT: Willie haemme gèn flauw idee woa die vrow vandaon kumpt mar ze is nè te vurstaon.
BUDEL-DORPLEIN: We wiete nè woo die vrouw vanaaf kumt, mer gi verstut ‘r gen kloewte van.
HAMONT:  Wellie hemmen er g’e gedacht van bo die vrouw vanaaf keumt , mer wellie verstun n ‘e wa ze zecht. Maar ook: W’hemme gè gedaacht bo dè vromes vanaaf keumt, mèr z’is nè te verstoawn.

ACHEL: Böè dé vrommes vandoan keumt wiéet ig nie mèr ge verstût er niks van.
NEERPELT: Wallie hemmen er gè gedacht vaan boe dè die vrouw vandowen kumt, mèr
zis nie te verstowen. Maar ook: Wèllie hemme gè beneul boedè die vrow vanaaf keumt, mèr ze is nie te verstoan.
OVERPELT: We zouwe begot nie wiëte boe dè vrommes van aaf kómt, mèr as z’ iet zit verstötte’r gin snars van.
EINDHOUT: Welle hemme gen gedacht van wowa die vraa vanaf komt , mo ze is nie te versta-wen.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Behalve de pratende papegaai natuurlijk.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber