99e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

29 november 2018 14:50Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar [email protected]
Vorige week was de zin:
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Behalve de pratende papegaai natuurlijk.
We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Ieder vuggelke zingt zoeas ’t gebekt is. Behalleve de proatende pappegoai noatörluk. Maar ook: Ieder vuggelke zeenkt zoals ut gebekt is oetgezonderd de praôtende papegaai naturluk.

MAARHEEZE:  Ieder veugelke zingt zo ast  gebekt is. Behalve de proatende papegaai neturluk.

BUDEL:  Ieder vuggelke zingt zoe as ut gebekt is. Op de proatende pappegaai noa naturlik.

BUDEL-DORPLEIN: Ieder vuggelke zingt zoë as het gebekt is. Behalve de proatende papegaai, dien nè.

HAMONT:  Iejnder welk veugelke zingt noavenaant ziene bek, mer de proatende pappegoai dien duut dè nè!

ACHEL: Ieder veugelke zingt gliekt gebekt is.Behalleve djien proatende pappegoai naturlêk.

NEERPELT: Ieder veugelke  zingt zouas het gebekt is. Behalve de prowente papegoy naturlik. Maar ook: Ellek veugelke zingt geliek ’t gebekt is. Behalleve de proatende papegoai noturlijk.

OVERPELT: Ieder veugelke zingt liek ’t gebékt is. Behalleve ne papegòi die proit, natürlek. Maar ook: Ieder vugelke zingt wie’t gebekt is. Mer dien proatende pappegoai natuurlijk nie.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Zo gauw als we in de auto zitten wil ik eigenlijk alweer naar huis.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber