Hart tegen hard

28 september 2018 14:12Het leven is vaak hard. Je doet je uiterste best om er iets van te maken, maar er zijn nu eenmaal factoren waar je weinig tot niets aan kunt doen.
De een treft het, terwijl de ander het treft.
Je zult het maar treffen, dan heb je het niet getroffen.
Waar het volgens mij om gaat in het leven, is dat we elkaar door harde momenten heen helpen!
Alleen samen kunnen we meer!
De een die rent voor zijn leven.
De ander wandelt heel rustig voorbij.
Hij zou er alles voor geven, en hij zegt ze mogen het hebben van mij.
Waar je ook loopt en wat je ook denkt.
Niemand die zegt je wat goed is of slecht.
Niemand weet wie verliest of wie wint.
Je komt op het eind bij jezelf terecht.
(uit: Blieve Loepe van Rowwen Hèze)
Je moet vaak roeien met de riemen die je hebt, maar met steun van anderen roeit ‘t makkelijker.
En zolang we niet uitgeroeid zijn, komen we vooruit.
We moeten gewoon af en toe ons hart tonen tegen wat hard is voor ons en de onzen.
De leden van de creagroep van KVLV Achel-Centrum steken 200 harten onder riemen!
200 x Hart tegen hard!
HARTstikke mooi!

Powered by Blog Grabber