Zegde doa? 92e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

12 oktober 2018 10:42Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Die vrouw was ooit het mooiste meisje van het dorp, maar dat is verleden tijd.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK: Dè vrouwke was uit ’t schónste megje van ‘t dörrep, maar dès moi gewist.Maar ook: Da vrommis ware uit het schonste megje oet ut durp , maêr da ware vreuger.
MAARHEEZE:  Die vrouw was uit ut moiste megje van ut dörrup, maar da’s lang geleeje.
BUDEL: Dae vrommes was ujt ut mojste megje vant durrep, mer daes gewist
BUDEL-SCHOOT: Die vrow was uit ut schonste megje van ut dörröp mar das now nimmer waor
BUDEL-DORPLEIN: Dè vrouwke was vruuger genne prul, mer dè was vruuger!
WEERT:Det vrouke waas oeets ut schoeenste maegdje oet ut dûrrep, mer det is verlede tieed
HAMONT:  Die vrouw was uijt-et sch(w)onste megtje van ’t durrep, mèr dè is verleeje tiejd.

ACHEL: dé vrommes war oeit het schônste megtjen vant durrep, mèr djien tied is vurbij.
NEERPELT: Diej vrow was oeijt het schunste mechtje van ’t durrep , mer des verlejen tiejd. Maar ook: Die vrouw was oeit het schonste meigtje van ’t durp, mar des verleejen tied. Plus: de vrommes waas indertieët het schunste megtje van nerpelt , mer da’s lang geleeë.
OVERPELT: Dè vrómmis waas oeit het schùnste mêchtje vant dùùrp, mèr dès allang niemier zoe.
GEEL: Die vraa was oewet het schênste meske van ’t dêrrep , mo da is verleeë taat, maar ook: Die vra was oewet het scheunste meske van ’t deurp, moa da’s verlejen taad.
EINDHOUT: Die vraa was oewet het sheunste meske vant deurp , ma da is al laaang geleéjen.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:v
Als ik drie keer nies wordt het dan mooi weer?

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.comdan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber