25 jaar ’t Ravotterke

Vier oktober was het 25 jaar geleden dat de eerste kinderen verwelkomd werden bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Dit wilde men zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In elk van de vier vestigingen…25 jaar ’t Ravotterke

12-10-2018 10:52 – Ingezonden door Redactie

Vier oktober was het 25 jaar geleden dat de eerste kinderen verwelkomd werden bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Dit wilde men zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In elk van de vier vestigingen in Overpelt stond de voorbije donderdag na schooltijd dan ook een reuzentaart te wachten op de gretige liefhebber(tje)s.

Begin jaren ’90 van de vorige eeuw gebeurde het steeds meer dat beide ouders uit werken gingen en er nood kwam aan buitenschoolse opvang. ’t Ravotterke startte daarom in 1993 onder de vleugels van het OCMW met zes begeleidsters en één coördinator. In het prille begin kwamen er zo’n 4 tot 8 kinderen. Nu is er plaats voor 230 kinderen, verdeeld over de vier vestigingen met 25 begeleid(st)ers, 3 poetshulpen en 2 coördinatoren, Karolien Sleurs en Anick Van Lishout.  Bijna 600 gezinnen doen op dit moment beroep op de kinderopvang. De grootste vestiging ligt in het centrum van Overpelt met zelfs een eigen straatnaam: ‘Ravotterkespad’. De andere locaties bevinden zich op de Leopoldlaan bij de Wingerd, de Parkstraat op het Lindel en sinds kort ook op Holheide. Schepen Ann Van Dorpe: “De opvang wordt overal zo dicht mogelijk bij de school van de kinderen georganiseerd. Zo kunnen de kinderen recht vanuit de school te voet naar de opvang terwijl er vroeger vaak met een bus en zelfs taxi’s gereden moest worden. De vraag blijft groeien en er wordt steeds meer nadruk gelegd op de professionaliteit en kwaliteit van de kinderopvang. In Lindel-Hoeven wordt binnenkort gestart met de bouw van het ‘Brede Schoolproject’. Binnen dat project is ruimte voorzien voor de kinderopvang”. Het doel is om de kinderen in de periode tussen einde schooltijd en thuis zinvol en kwaliteitsvol bezig te laten zijn. Er werden dan ook samenwerkingsverbanden gelegd met de sport- en cultuursector. www.overpelt.be/buitenschoolse-opvang

Powered by Blog Grabber