25 jaar Wereldwinkel (Neer)Pelt

Op zaterdag 9 maart werd het 25-jarig bestaan van de Wereldwinkel (Neer)Pelt gevierd. Eigenlijk was het een dubbel jubileum want het was ook 10 jaar geleden dat de samenwerking met winkel Idee van dagcentrum…25 jaar Wereldwinkel (Neer)Pelt

14-03-2019 15:24 – Ingezonden door Redactie

Op zaterdag 9 maart werd het 25-jarig bestaan van de Wereldwinkel (Neer)Pelt gevierd. Eigenlijk was het een dubbel jubileum want het was ook 10 jaar geleden dat de samenwerking met winkel Idee van dagcentrum ‘de Vliegden’ van start ging.
In 1993 kregen enkele Neerpelter vrijwilligers van de 11.11.11 actie het idee dat naast hun jaarlijkse inzet iets permanent moest gebeuren rond de derde wereldproblematiek. Zo groeide het idee om te starten met de Wereldwinkel. Jef Kuppens, voorzitter en een van de initiatiefnemers legde tijdens de jubileumreceptie in een toespraak uit hoe dit alles begonnen is. Men zocht en vond naast een vaste kern een 25-tal vrijwilligers en er werd besloten om op de wekelijkse markt een Wereldwinkel-stand in te richten. Dankzij renteloze leningen van verschillende vrijwilligers kon men het startkapitaal bij elkaar vinden. Op 26 maart 1994 stond de kraam voor het eerst op het Sooi-Willemsplein en de enthousiaste medewerkers maakten er een succes van.
Later zijn ze na de weekmarkten enkele keren verhuisd naar andere beschikbare locaties tot ze nu reeds een tiental jaren samen met dagcentrum ‘Vliegden Noord’ in de huidige locatie van Galerij Het Forum gehuisvest zijn. Dagcentrum ‘Vliegden Noord’ is een onderdeel van het Dienstencentrum De Klimroos en verzorgt een dagopvang voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Dat kan zijn door een hersenbloeding, een ongeval of ziekte. Dikwijls zijn het mensen, zowel jong als oud, die van de ene op de andere dag niet meer in staat zijn hun dagelijkse leven of werk voort te zetten en afhankelijk geworden zijn van hulpverleners. Hier geeft men hun zinvol werk, iets wat voor hen meestal een droom of wens is en zo komen ze in contact met lotgenoten maar ook met mensen uit de Neerpelter gemeenschap. De eerste jaren dat zowel de Vliegden als de Wereldwinkel een winkelpand hadden in deze galerij werd er tijdens de eindejaarsperiode een gezamenlijke geschenkenbeurs georganiseerd. Al snel kwam van het een het ander en een permanente samenwerking zagen beide organisaties wel zitten. Zo werd dan op 6 februari 2009 de unieke samenwerking officieel in het leven geroepen en betrok men een nieuwe gezamenlijke ruimte in dezelfde galerij. Deze samenwerking gaf duidelijk een meerwaarde voor beide partijen. Voor de mensen met een beperking blijft de samenwerking ‘een brug naar het gewone leven’ en voor de Oxfam Wereldwinkel met de leuze ‘Handel uit Respect’ zijn er veel raakvlakken. Behalve dat kunnen ze op deze manier de kosten delen, de uitbating, administratie, enz… Klanten die naar de winkel komen kunnen op die manier indien zij ook in contact komen met deze mensen. Omgekeerde integratie is een term die men hier gebruikt voor het feit dat gehandicapte personen niet de maatschappij instappen maar aan de maatschappij een laagdrempelige manier aanreiken om bij hun binnen te stappen. Jef Kuppens sprak zijn dank uit aan alle (oud)vrijwilligers die zich steeds belangeloos hebben ingezet. Natuurlijk was er ook een woord van dank aan het gemeentebestuur voor de jaarlijkse toelage en aan de gasten van de Vliegden en hun begeleiders. In de Wereldwinkel worden immers nog steeds diverse producten verkocht die vervaardigd zijn door medewerkers van de Vliegden. Maar ook de klanten die het vertrouwen stellen in de producten die er verkocht worden verdienden een woord van dank.  Burgemeester Frank Smeets deed een warm woordje van respect, bewondering en dank aan deze beide organisaties en wees er speciaal op dat dit soort initiatieven kleur geven aan de gemeente. De winkel is geopend elke werkdag tussen 9 en 16u en op vrijdag sluit men om 18u. Op zaterdag kan men er terecht tussen 9 en 12u en tussen 14 en 16u. Adres: Kloosterstraat 10/5 (Neer)Pelt.

Powered by Blog Grabber