Aanplant Vredesboom 100 jaar na trein ontploffing Hamont

In kader van 100 jaar Wapenstilstand riep het Agentschap Onroerend Erfgoed samen met het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog en het Agentschap voor Natuur en Bos alle steden en gemeenten op om een…Aanplant Vredesboom 100 jaar na trein ontploffing Hamont

18-11-2018 14:05 – Ingezonden door Redactie

In kader van 100 jaar Wapenstilstand riep het Agentschap Onroerend Erfgoed samen met het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog en het Agentschap voor Natuur en Bos alle steden en gemeenten op om een vredesboom te planten. Hamont-Achel neemt samen met 230 andere steden en gemeenten deel aan dit initiatief. Terwijl het gros van deze vredesbomen op 11 november worden geplant, gebeurt dit in Hamont-Achel echter een weekje later. Niet zonder reden natuurlijk… Het is dan immers exact 100 jaar geleden dat er in het station van Hamont een zware trein ontploffing plaatsvond.

“Naar jaarlijkse traditie staan we in november stil bij allen die geleden en gestreden hebben in de wereldoorlogen”, vertelt schepen van Erfgoed en Monumenten Guy Joosten. “Er vinden de komende weken dan ook een aantal activiteiten plaats waarbij hier specifiek aandacht voor is. Om alle slachtoffers te herdenken, planten we op 18 november aan het station van Hamont een vredesboom. We wensen dan ook even stil te staan bij de trein ontploffing die er in 1918 plaatsvond. Dat was toen groot nieuws en haalde zelfs de kranten in New York en Australië, maar wordt vandaag de dag een beetje vergeten.”

“De trein ontploffing heeft in Hamont een veel grotere impact gehad dan de vier jaar oorlog”, legt schepen Guy Joosten uit. “Na de Eerste Wereldoorlog keerden de Duitse soldaten terug naar hun heimat. Hiervoor maakten ze massaal gebruik van de treinverbinding Antwerpen-Mönchengladbach. Omdat ze moesten wachten op toestemming van Nederland om te mogen doorreizen, stonden er op 18 november 1918 heel wat treinen in Hamont dat toen beschikte over het grootste station op deze verbinding. ’s Avonds laat vatte er een munitietrein vuur met een grote explosie tot gevolg. Meer dan 100 Duitse soldaten lieten er het leven. Onder de Hamont-Achelaren vielen er geen dodelijke slachtoffers, maar het station en de omliggende woningen werden volledig verwoest.”

Het herdenkingsmoment en de aanplant van de vredesboom gaan door op zondag 11.00 uur aan het station van Hamont. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Powered by Blog Grabber