Aanvullend krediet De Borgh

De adviescommissie van de Cranendonckse gemeenteraad boog zich dinsdag over de inrichting en exploitatie van gemeenschapshuis De Borgh in Budel. Een ruime meerderheid van de commissieleden liet weten akkoord…Aanvullend krediet De Borgh

14-09-2018 12:13 – Ingezonden door Roy de Leijer

De adviescommissie van de Cranendonckse gemeenteraad boog zich dinsdag over de inrichting en exploitatie van gemeenschapshuis De Borgh in Budel. Een ruime meerderheid van de commissieleden liet weten akkoord te kunnen gaan met een aanvullend krediet van een half miljoen euro voor de inrichting van het nieuwe gemeenschapshuis.

Begin dit jaar werd duidelijk dat het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget van 5,7 miljoen euro niet voldoende is om de nieuwbouw en verbouw van gemeenschapshuis De Borgh te financieren en daarnaast van een goede inrichting te voorzien.
Hiervoor blijkt een half miljoen euro extra nodig. Dit bedrag wordt onder meer besteed aan nieuw meubilair, geluid en verlichting.
Op 6 maart stond er al een voorstel met betrekking tot de inrichting en exploitatie geagendeerd. Tijdens die soms tumultueuze raadsvergadering vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat het voorstel nog niet rijp was voor behandeling. Er is toen besloten om het raadsvoorstel op een later tijdstip te behandelen. Het voorstel dat dinsdag de revue passeerde is gebaseerd op het raadsvoorstel van eerder dit jaar.
Onder meer omdat de fracties ditmaal uitgebreid waren geïnformeerd over het exploitatieplan dat Stichting De Borg voor het nieuwe gemeentehuis heeft opgesteld, kende de behandeling van het agendapunt ditmaal een compleet ander verloop.
De raadsleden en fractievertegenwoordigers lieten zich complimenteus en lovend uit over het exploitatieplan. Daarin zijn onder meer activiteiten opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de hogere huur kan worden opgebracht.
Het bedrag van vijf ton wordt namelijk voorgeschoten door de gemeente. Het aanvullende krediet wordt over een periode van 15 jaar terugbetaald als aanvullende huur door de stichting. Inclusief rente komt dit neer op een bedrag van bijna 39.000 euro per jaar.
Het bestuur van De Borgh heeft hierbij wel aangegeven, dat zij hiervoor een garantstelling van bijna 15.600 euro vanuit de gemeente noodzakelijk acht. “Voor de stichting is dit een extra geruststelling”, lichtte wethouder Marcel Lemmen het raadsvoorstel toe.
De fracties hadden moeite met de looptijd van de garantstelling. Ze vinden een kortere periode realistischer en wenselijker. “We vinden een garantstelling van 15 jaar niet zo goed passen bij de situatie”, aldus Hans Teklenburg (CDA). Hij stelde voor om eerst het door de stichting verwachte break-even moment in 2023-2024 af te wachten.
Zijn voorstel kreeg onder meer bijval van Jordy Drieman (VVD): “Wij gaan ervan uit dat het goed komt met de exploitatie, maar we willen voorkomen dat er achterover geleund kan worden. Hoe goed het exploitatieplan ook is, daar past geen garantstelling van 15 jaar bij.”  Ook Wim Aarts (Pro6) pleitte voor een tussenevaluatie. “Verder was het bijna een hamerstuk voor ons.”

Meerdere verenigingen en instellingen nemen straks (opnieuw) hun intrek in het nieuwe en deels verbouwde gemeenschapshuis. Naast vaste gebruikers als de plaatselijke carnavalsvereniging en harmonie, krijgt de openbare bibliotheek een prominente plek in de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) aan de Dr. Anton Mathijsenstraat in Budel. Daarnaast krijgt het nieuwe gebouw een cultuurzaal voor onder meer theateroptredens en filmvertoningen. Vooral voor de inrichting van deze nieuwe zaal is een flink budget nodig.

Powered by Blog Grabber