Begroting Cranendonck in rode cijfers

Pas in 2022 koerst de gemeente af op een structureel sluitende begroting. De tekorten die in de tussenliggende periode ontstaan worden opgevangen door gebruik te maken van de algemene reserve.Begroting Cranendonck in rode cijfers

12-10-2018 11:05 – Ingezonden door Roy de Leijer

Pas in 2022 koerst de gemeente af op een structureel sluitende begroting. De tekorten die in de tussenliggende periode ontstaan worden opgevangen door gebruik te maken van de algemene reserve.

Drie weken geleden werd duidelijk dat de gemeente Cranendonck dit jaar afstevent op een tekort van 3,3 miljoen euro binnen het sociaal domein. Wethouder Frans Kuppens (Financiën): “Wij hadden de conceptbegroting op dat moment zo goed als klaar. We werden echter verrast door de overschrijding binnen het sociaal domein. Het verwachte tekort van 1,3 miljoen was al verwerkt in de begroting. Het vinden van 2 miljoen extra was vervolgens nog best wel een uitdaging.”
Het tekort in het sociaal domein is vooral ontstaan door extra uitgaven voor jeugdzorg. Ook maken steeds meer ouderen gebruik van Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijk ondersteuning).
Om beter grip te krijgen op deze uitgaven wil het college inzetten op individuele specialistische hulptrajecten, maar zoveel mogelijk collectief en dichtbij organiseren. Wethouder Marcel Lemmen: “De afgelopen jaren zijn we behoorlijk ruimhartig geweest. We willen nu proberen of we de geboden hulp op een slimmere manier kunnen organiseren. Ook willen we kijken of er meer vrijwilligers kunnen worden ingezet.” Daarnaast wordt het gesprek met de zorgaanbieders aangegaan, om de financiering van de hulptrajecten te bespreken en ervoor te zorgen dat gemeente tijdig de benodigde informatie ontvangen.
Naast het terugbrengen van de kosten binnen het sociaal domein door inhoudelijke maatregelen moet er ook op andere programma’s bezuinigd worden of temporisering plaatsvinden.
In de begroting worden daarom voorstellen gedaan om terug te gaan naar één bibliotheek en verbouw van de bestaande gemeenschapshuizen in plaats van nieuwbouw in Budel-Dorplein en Gastel. Voor deze ‘opknapbeurten’ is telkens een bedrag van twee ton voorzien. Kuppens: “Hiermee willen we de voornaamste pijnpunten oplossen.”
Gelet op de noodzaak tot bezuinigen wordt ook voorgesteld de uitgaven voor de projecten Nassau Dietz-kazerne, Buitengebied en de Economische Visie te temporiseren. Deze projecten worden nog voortgezet, maar in een minder voortvarend tempo dan aanvankelijk gepland. De bijbehorende kosten worden daardoor over een langere periode uitgesmeerd.
Verder wordt er een korting van ongeveer 10 procent doorgevoerd op subsidies. Hiermee kan vanaf 2020 een bezuiniging van 40.000 euro worden gerealiseerd.

Gezien de financiële situatie binnen het sociale domein stelt het college voor om de inkomsten van de onroerendzaakbelasting (ozb) volgend jaar met 4,25 procent te verhogen. Vanaf 2020 is een jaarlijkse stijging van de ozb-inkomsten met 4 procent voorzien.

“De komende jaren moeten we de vinger strak aan de pols blijven houden. Het weerstandsvermogen blijft voldoende hoog, maar daalt wel flink. Dit betekent echter niet dat we niks meer kunnen doen”, aldus Kuppens. Burgerparticipatie blijft een rode draad in de begroting. Kuppens: “En met het sociaal domein en ontwikkelingen rondom onder meer Metalot en de Baronie van Cranendonck hebben we de handen al aardig vol.”

De begroting wordt op dinsdag 30 oktober behandeld in de commissievergadering. De gemeenraad beslist op dinsdag 13 november over de begroting.

Powered by Blog Grabber