Bestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ vanaf 14 februari 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.Bestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’

13-02-2019 19:52 – Ingezonden door Redactie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ vanaf 14 februari 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 29 januari 2019 vastgesteld. De plannen zijn tevens te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl
Het bestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ betreft een vervolg op het genomen voorbereidingsbesluit van 17 oktober 2017. Het bestemmingsplan verduidelijkt de regeling rondom supermarkten in de kern Budel. Tevens wordt voor de bestemmingsplan van Budel en Maarheeze een actuele parkeerregeling toegevoegd.

Beroep tegen het bestemmingsplan
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden vanaf 14 februari 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Powered by Blog Grabber