Bijeenkomst nieuwe bewoners Dorplein

In de afgelopen 1 ½ jaar zijn in Dorplein zo’n 49 woningen verwisseld van bewoners. De WMO-commissie van het Buurtplatform Budel-Dorplein, heeft het plan opgevat om nieuwe bewoners te verrassen met een…Bijeenkomst nieuwe bewoners Dorplein

02-12-2018 15:23 – Ingezonden door Redactie – Foto F. Soers

In de afgelopen 1 ½ jaar zijn in Dorplein zo’n 49 woningen verwisseld van bewoners. De WMO-commissie van het Buurtplatform Budel-Dorplein, heeft het plan opgevat om nieuwe bewoners te verrassen met een welkomstbord in hun tuin (met toestemming) en een informatiemap over Dorplein.
Dit met het doel om de nieuwe bewoners te betrekken en op de hoogte te stellen van wat er allemaal leeft en te doen is in Dorplein. Het Buurtplatform heeft gemeend om de nieuwe bewoners verder te informeren over het wel en wee van Dorplein. Hiertoe is op zondag 25 november een bijeenkomst in de Schakel georganiseerd, teneinde meer te vertellen over de werking van het Platform. Ook werden de nieuwe bewoners gevraagd naar hun beweegredenen om in Dorplein te gaan wonen. Onder gemeenschappelijke noemer werd genoemd: de rust, de ruimte en de natuur en ook nog betaalbaar. Daarna werd door middel van een beeldenpresentatie, de historie, het heden en de toekomst van Dorplein uit de doeken gedaan. Dit alles gezellig onder het genot van koffie en diverse soorten lekkers. Als afsluiting werd voor geïnteresseerden  een verkorte rondwandeling door historisch Dorplein gehouden. Uit de reacties bleek, dat het hele gebeuren zeer gewaardeerd werd.
Buurtplatform Budel-Dorplein Uniek

Powered by Blog Grabber